Projekce TZB

Stavební projekční činnost, TZB projekční činnost

All posts by chopper

GDPR

Korektní zacházení s osobními údaji našich obchodních partnerů je součástí naší firemní kultury.
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) informujeme naše partnery, že jako správce osobních údajů:

  • osobní údaje získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem poskytnutí služby na základě objednávky nebo smlouvy, příp. za účelem pozvánky na odbornou oborovu akci, kde je společnost aktivním účastníkem, zaslání novoročního přání a možnosti udržovat se smluvním partnerem standardní komunikaci.
  • zpracování provádíme max. v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, ev. rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.
  • uvedené osobní údaje poskytujeme pouze externí účetní v rozsahu a míře nutné k plnění našich zákonných daňových povinností.
  • osobní údaje uchováváme 3 roky po ukončení smluvního vztahu a po zákonnou dobu pro uchování účetních dokladů.
  • pracovníci společnosti jsou seznámeni s těmito pravidly a je jím výslovně zakázáno uvedené údaje šířit nebo sdělovat třetím subjektům

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku proti zpracování a dále mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Reference výběr

Přeložka STL plynového řádu pro státní pozemkový úřad

Rekonstrukce rodinného domu Hostivice u Prahy

Přestavba mateřské školy na multifunkční objekt Bohuslavice

Rodinný dům dřevostavba Kostelec u Zlína

Rekreační objekt areál Avalanche Dolní Moravice

Novostavba rodinného domu dřevostavba Bašť

Plynovodní přípojka Světlá Hora

Projekt ZTI a PLYN včetně přípojek dvojdomek Horky nad Jizerou

Projekt ZTI Radějovice

Rekonstrukce rodinného domu Rýmařov

Prodloužení vodovodního řádu Rádlo

Rýmařov rekonstrukce rodinný dům – Mlýnská ulice – Projekt plynoinstalace

Horní Město – Projekt kanalizační přípojky

Rodinný dům Rýmařov rekonstrukce Palackého ulice – Projekt plynoinstalace.

Rodinný dům Dvorce novostavba – Projekt vnitřní instalace zti, vodovodní přípojka, žumpa, dešťovky.

Roudno novostavba rodinného domu – Projekt zti, vodovodní přípojka, žumpa, dešťovky jímka.

Rýmařov novostavba rodinného domu – Projekt vnitřní zti, vodovodní přípojka, žumpa, dešťovky.

2x Rodinný dům Hladké Životice – Kompletní stavební projekt pro DSP

Dolní Lipová novostavba rodinného domu – Projekt zti, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, dešťovky jímka

Jamartice u Rýmařova – Projekt vodovodní přípojka

Byterm Rýmařov rekonstrukce bytu Národní ulice – Projekt plynoinstalace a vytápění

Novostavba rodinného domu Úvaly u Prahy – projekt DSP

HUSQVARNA MANUFACTURING CZ s.r.o. – Projekt ZTI voda, kanalizace – stavební úpravy hygyenického zázemí nástrojárny

Rekonstrukce rodinného domu v Rýmařově – Kompletní projekt pro DSP, stavební, TZB

a další….

Facebook reference

 

 

 

Kontakt

Radoslav Vrobel – autorizovaný technik – Technika prostředí staveb zdravotní technika/plyn

vrobel@projekce-tzb.cz

tel. 777 05 0752

ID datové schránky: rzfbk46

IČ 64620425

 

Kancelář Rýmařov:

Palackého 1305/43, Rýmařov, 79501

 

Facebook

Naše projekční činnost

Naše projekční činnost zahrnuje téměř všechny obory stavebnictví:

Stavební projekty novostavby rodinné domy, kompletní rekonstrukce, dílčí rekonstrukce

Vodovodní přípojky, vnitřní vodovody

Kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace, žumpy, tlaková kanalizace, čerpací jímky

Dešťová kanalizace, dešťové jímky

Plynovodní přípojky, vnitřní plynoinstalace

Vytápění, podlahového vytápění, energetické štítky PENB

Projekční 3D vizualizace domů a staveb, architektonická studie

Rozpočty v RTS