Projekce TZB

Stavební projekční činnost, TZB projekční činnost

GDPR

Korektní zacházení s osobními údaji našich obchodních partnerů je součástí naší firemní kultury.
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR) informujeme naše partnery, že jako správce osobních údajů:

  • osobní údaje získáváme a zpracováváme na základě právního důvodu plnění smlouvy za účelem poskytnutí služby na základě objednávky nebo smlouvy, příp. za účelem pozvánky na odbornou oborovu akci, kde je společnost aktivním účastníkem, zaslání novoročního přání a možnosti udržovat se smluvním partnerem standardní komunikaci.
  • zpracování provádíme max. v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, ev. rodné číslo, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to v každém konkrétním případě dle potřeby, která je nutná pro výše uvedené účely.
  • uvedené osobní údaje poskytujeme pouze externí účetní v rozsahu a míře nutné k plnění našich zákonných daňových povinností.
  • osobní údaje uchováváme 3 roky po ukončení smluvního vztahu a po zákonnou dobu pro uchování účetních dokladů.
  • pracovníci společnosti jsou seznámeni s těmito pravidly a je jím výslovně zakázáno uvedené údaje šířit nebo sdělovat třetím subjektům

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, vznést námitku proti zpracování a dále mají právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Naše projekční činnost

Naše projekční činnost zahrnuje téměř všechny obory stavebnictví:

Stavební projekty novostavby rodinné domy, kompletní rekonstrukce, dílčí rekonstrukce

Vodovodní přípojky, vnitřní vodovody

Kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace, žumpy, tlaková kanalizace, čerpací jímky

Dešťová kanalizace, dešťové jímky

Plynovodní přípojky, vnitřní plynoinstalace

Vytápění, podlahového vytápění, energetické štítky PENB

Projekční 3D vizualizace domů a staveb, architektonická studie

Rozpočty v RTS